Michał Kolupa , Joanna Plebaniak
ARTICLE

(Polish) PDF

KEYWORDS

Leontief model, econometric forecasts, aggregation

REFERENCES

[1] Ara K., [1959], The Aggregation Problem In Input – Output Analysis, „Econometrica” 27.

[2] Czechowski T., [1960], Kilka uwag o agregacji w modelu Leonteiwa, „Przegląd Statystyczny” 3, Warszawa.

[3] Hatanaka M., [1952], Note on Consolidation with Leontief System, „Econometrica” 4.

[4] Kolupa M., [1969], O eliminacji błędów w prognozach wykonywanych na podstawie modelu Leontiewa, „Przegląd Statystyczny” 2, Warszawa.

[5] Łukasik J. (obecnie Plebaniak), [1983], Zastosowanie macierzy brzegowych do prognozowania na podstawie modelu Leontiewa, Monografie i Opracowania SGPiS, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0