Antoni Smoluk
ARTICLE

(Polish) PDF

REFERENCES

[1] Cieśliński P., [2009], Naukowe dowody na fałszerstwo w Iranie, „Gazeta Wyborcza” z 27 czerwca 2009, s. 2.

[2] Hozer J., [1993], Mikroekonometria: analizy, diagnozy, prognozy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

[3] Hozer J., [1998], Nieruchomości, przedsiębiorstwa, wyceny, analizy, Pomoc i Rozwój, Szczecin.

[4] Hozer J., [1998a], Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym, czyli tempus, locus, homo, casus et fortuna regit actum, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

[5] Hozer J., Doszyń M., [2004], Ekonometria skłonności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

[6] Hozer J., Markowicz I., [2002], Małe firmy: analizy i diagnozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

[7] Smoluk A. (red.), [2000], Elementy metrologii ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

[8] Żmuda M., [2009], Myślę, mówię, mam!, Twój Styl 8, s. 40-44.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0