Jerzy Czesław Ossowski
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

In the beginning of the theoretical part of the paper the macroeconomic concepts of the demand for labour in condition of technical progress and in process of changing the capital was presented. Then some assumptions for dynamic model describing the relationship between the rates of employment growth and the rates of GDP growth were formulated. In the empirical part of the paper same selected estimated versions of the considered model for Polish economy were presented. In the process of estimation the quarterly statistical data from 1996 q. 1 to 2008 q. 4 were applied. During the specification, estimation and verification processes were taking into account assumptions which were formulated for considering cause-effect relationship. As a result of this specification procedure two periods of time were separated. For them the short and long run effects of influence the technical progress into the employment rate of growth were not similar. Moreover, the limited GDP rates of growth for which the employment rate of growth was positive had been estimated. Limited rate for the period from 1996 q. 1 to 2004 q.2 was equal to 4.55%. For the period from 2004 q.3 to 2008 q.4 this limited GDP rate of growth was smaller, equal to 2.56%. The last result is similar to the level of this type of parameter which characterized majority of West European countries.

KEYWORDS

employment, economic growth, labor demand, GDP dynamic, employment dynamic, technical progress, function of production

REFERENCES

[1] Barro R.J., [1997], Makroekonomia, PWE, Warszawa.

[2] Burda M., Wyplosz Ch., [1995], Makroekonomia, Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.

[3] Czyżewski A.B., [2002], Wzrost gospodarczy a popyt na pracę, Referat na XXII Konferencję Naukową NBP, Reformy strukturalne a polityka pieniężna, Falenty.

[4] Dornbusch R., Fischer S., Startz R., Atkins F.J., Sparks G.R., [2005], Macroeconomics, Seventh Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Toronto.

[5] Klein L.R., [1982], Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa.

[6] Maddala G.S., [2001], Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons LTD, New York.

[7] Hall R.E., Taylor J.B., [1995], Makroekonomia, Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

[8] Ossowski J.Cz., [2004], Wybrane zagadnienia z makroekonomii, Pojęcia, problemy, przykłady i zadania, WSFiR, Sopot.

[9] Ossowski J.Cz., [2006], Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, tom V, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk, s. 7-18.

[10] Ossowski J.Cz., [2009], Mikro i makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w teorii i rzeczywistości gospodarki polskiej, XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt „Mikroekonometria w teorii i praktyce”, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Świnoujście-Kopenhaga, http://www.zie.pg.pl/~joss

[11] Romer D., [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

[12] Seyfried W., [2005], Examing the Relationship between Employment and Economic Growth in Ten Largest States, Southwestern Economic Review, Vol. 32, No. 1, p. 13-24.

[13] Poland Quarterly Statistics, GUS, Warszawa, lata: 1996-2009.

[14] Roczniki statystyczne GUS, Warszawa, lata: 1996-2008.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0