Mirosław Krzyśko
ARTICLE

(Polish) PDF

REFERENCES

[1] Duda R., Lwowska szkoła matematyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

[2] Jakimowicz E., Miranowicz A. (red.), Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Gdańsk-Poznań 2007.

[3] Kobos A.M., Mędrzec większy niż życie. Stanisław Ulam, Zwoje (The Scrolls) 3(16) 1999; http://www.zwojescrolls.com/zwoje/archiwump.html#1999.

[4] Kuratowski K., Notatki do autobiografii, Czytelnik, Warszawa 1981.

[5] Mycielski J., Stanisław Marcin Ulam (1909-1984), Wiadomości Matematyczne XXIX.1 (1990), 21-37.

[6] Steinhaus H., Stefan Banach, Wiadomości Matematyczne IV.3 (1961), 251-259.

[7] Ulam S., Wspomnienia z Kawiarni Szkockiej, Wiadomości Matematyczne XII.1 (1969), 49-58.

[8] Ulam S.M., Przygody matematyka, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0