Grzegorz Krzykowski
ARTICLE

(Polish) PDF

REFERENCES

[1] Ajdukiewicz K., [1955], Klasyfikacja rozumowań, Studia Logica, II:278-300.

[2] Barra J.R., [1982], Matematyczne podstawy statystyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

[3] Bickel P.J., Doksum K.A., [2001], Mathematical Statistics. Basic Ideas and Selected Topics, Vol. I, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 07458, wydanie II.

[4] Brillinger D.R., Tukey J.W., [2002], His life and professional contributions, The Annals of Statistics, 30(6):1535-1575.

[5] Gelman A., Carlin J.B., Stern H.S., Rubin D.B., [2000], Bayesian Data Analysis, CHAPMAN & HALL/CRC, wydanie II.

[6] Herbut J., (redaktor), [1997], Leksykon filozofii klasycznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, hasło DEDUKCJA – autor hasła Andrzej Bronk, s. 101-102.

[7] Krzykowski G., [2000], Analiza wyników badań marketingowych. Metody symulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

[8] Krzykowski G., [2010], Pomiar i statystyczna analiza cech binarnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

[9] Lehmann E.L., [1991], Teoria estymacji punktowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

[10] Murphy J.J., [1999], Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-PRESS.

[11] Petras I., Podlubny I., [2010], Least Squares or Least Circles? A comparsion of classical regression and orthogonal regression, Chance, 23(2):38-42.

[12] Reale G., Historia filozofii starożytnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2000-2002.

[13] Robert C.P., Casella G., [2004], Monte Carlo Statistical Methods, Springer-Verlag, wydanie II.

[14] Stigler S.M., [1981], Gauss and invention of last squares, The Annals of Statistics, 9(3):465-474.

[15] Tukey J.W., [1977], Exploratory Data Analysis, Addison-Wesley.

[16] Woleński J., [1985], Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0