Michał Kolupa , Joanna Plebaniak
ARTICLE

(Polish) PDF

KEYWORDS

correlation matrix, universal matrix, Hellwig’s inequality

REFERENCES

[1] Hellwig Z., (1976), Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, „Przegląd Statystyczny” nr 3, Warszawa.

[2] Kolupa M., (1977), Dowód pewnego twierdzenia Z. Hellwiga i pewne własności macierzy uniwersalnej, „Przegląd Statystyczny” nr 7, Warszawa.

[3] Kolupa M., (1993), Dowód hipotezy Z. Hellwiga, „Przegląd Statystyczny” nr 2, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0