Michał Kolupa , Joanna Plebaniak
ARTICLE

(Polish) PDF

KEYWORDS

matrix of correlation, characteristic root of matrix

REFERENCES

[1] Hellwig Z., (1976), Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, „Przegląd Statystyczny” nr 3, Warszawa.

[2] Kolupa M., (2006), O konstrukcji przedziału dającego oszacowanie wartości własnych regularnej macierzy symetrycznej – Matematyka język uniwersalny – AE Kraków.

[3] Mostowski A., Stark M , (1968), Algebra liniowa, PWN, Warszawa.

Back to top
Copyright © 2019 Statistics Poland