Walenty Ostasiewicz
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

This paper presents a short overview of the history of statistics in Poland. The most significant books published during XIX century are briefly described. Organization and publications concerning the official statistics are beyond the scope of this paper. A critical description of the existing polish literature concerning the history of statistics is also included into this paper.

KEYWORDS

statistics, history

REFERENCES

[1] Bleicher H., (1919), Statystyka, Warszawa.

[2] Danielewicz D., (1884), Z dziedziny statystyki matematycznej, Warszawa.

[3] Deskur J., (1867), Zadania naukowe i życiowe statystyki, rzecz napisana z powodu Wykazów Statystycznych Sądowo-karnych, na rok 1865, Drukarnia Gazety Warszawskiej, Warszawa.

[4] Dzieje matematyki polskiej, (2012), praca zbiorowa pod red. W. Więsława, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Guzicki L., S. Żurawicki, (1969), Historia polskiej myśli ekonomicznej do roku 1914, PWE, Warszawa.

[5] Kołłątaj H., (2003), Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764), Ossolineum, Wrocław.

[6] Korzybski Z., (1870), Wstęp do teorji statystyki, Nakładem autora, Drukarnia K. Kowalewskiego, Warszawa.

[7] Krysiński D., (1814), O arytmetyce politycznej ze względu na te nauki, które jej szczególniejszą są podstawą.

[8] Marass´e M, (1886), Dzieła ekonomiczno-polityczne i statystyczne, Nakładem A. Marasse’go, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

[9] Obiezierski J., (1866), Statystyka wobec zagadnień wyższego porządku, Ekonomista, II, 1866, 209-236.

[10] Quetelet A., (1874), Układ społeczny i jego prawa, Nakładem Księgarni Celsa Lewickiego i S-ki, Warszawa.

[11] Rewkowski Z. (2011), Pamiętniki, Tom I, II, Na prawach rękopisu, opracował Więsław W., Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

[12] Rozwój polskiej myśli statystycznej, (1968), Wybór pism statystyków polskich, PWE, Warszawa.

[13] Skarbek F., (1957), Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego, PWN Warszawa, (wydana praca z 1820 roku).

[14] Skrzywan W., (1954), Historia statystyki, Warszawa, Słownik biograficzny statystyków polskich, (1998), GUS i PTS, Warszawa.

[15] Surowiecki W.,( 1957), Wybór pism, PWN, Warszawa.

[16] Sylwetki statystyków polskich, (1984), Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi i PTS Oddział w Łodzi, Łódź.

[17] Wokół Bernoullich, (2006), Praca zbiorowa pod redakcją W. Więsława, Lublin.

[18] Yule G., U., (1921), Wstęp do teorii statystyki, Warszawa.

[19] Załęski W., (1868), Kilka słów o teorii statystyki, Drukarnia Gazety Polskiej, Warszawa.

[20] Załęski W., (1884), Teoria statystyki w zarysie, Część I. Zasady ogólne i część historyczna, Biblioteka Umiejętności Prawnych, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0