Jan Paradysz
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

This paper presents the state of Polish regional statistics, taking into account the guidelines contained in the EUROSTAT and the latest practices of the Central Statistical Office. The object of our attention are the sources of information, with particular emphasis on administrative records and the estimation for small areas. Problems and challenges of Polish regional statistics presented in the form of a SWOT analysis. We find a significant improvement in the methodology and sources of information supply in recent years. Active participation by a large number of Polish statisticians in meetings of small area estimation gives hope for further improvement in the regional statistics in Poland.

KEYWORDS

Regional statistics, small area estimation, statistical benchmarking, calibration estimators

REFERENCES

[1] Borys T., (2005-red), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Warszawa-Białystok.

[2] CSR, (2008), Wielowymiarowa analiza błędów systematycznych w NSP 2002 oraz statystyczna analiza zmiennych wspomagających z NSP 2002 pod wykorzystanie dla małych obszarów. Sformułowanie wymagań funkcjonalnych bazy mikrodanych spisowych pod względem potrzeb estymacji dla małych obszarów. Raport Centrum Statystyki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań. Maszynopis powielony.

[3] Datta G.S., Ghosh M., Steorts R., Maples J., (2009), Bayesian Benchmarking with Applications to Small Area Estimation, Statistical Research Division U.S. Census Bureau. Washington, Research report series (Statistics #2009-01).

[4] Dehnel G., (2009), Rejestr podatkowy w estymacji pośredniej dla małych firm na podstawie badania SP3, [w:] Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych. Pod red. J. Paradysza. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznań, s. 27-37.

[5] Dehnel G., (2010), Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznań.

[6] Deville J-C., (2000), Generalized calibration and application to weighting for non-response, [w:] J. G. Bethlehem i P.G. M van der Heijden (eds.}COMPSTAT – Proceedings in Computational Statistics.

[7] Deville J-C., S¨arndal C-E., (1992), Calibration estimators in survey sampling, Journal of the American Statistical Association. T. 87, s. 376-382.

[8] Domański Cz., Pruska K., (2001), Metody statystyki małych obszarów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

[9] Dygaszewicz, J., (2007a), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Założenia metodyczne. Materiałna posiedzenie Rady Programowej narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011 r. 4 września 2007. Warszawa, sierpień 2007.

[10] Dygaszewicz, J., (2007b), Powszechny Spis Rolny 2010. Założenia metodyczne. Materiałna posiedzenie Rady Programowej powszechnego spisu rolnego 2010 r. 5 września 2007. Warszawa, sierpień 2007.

[11] Eurostat, (2009), European Regional and Urban Statistics Reference Guide, Methodologies and Working papers. KS-RA-09-008-EN.pdf.

[12] Estevao V.M., S¨arndal C-E., (2000), A Functional Form Approach to Calibration, Journal of Official Statistics , Vol. 16, No. 4.

[13] Estevao V.M., S¨arndal C-E., (2006), Survey Estimates by Calibration on Complex Auxiliary Information, International Statistical Review, Vol. 74, 127-147.

[14] Gołata E., (2004), Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prace habilitacyjne nr 11, Poznań.

[15] Gołata E., (2009), Mikroprzedsiębiorstwa w badaniu SP3 oraz dodatkowych źródłach informacji, [w:] Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych. Pod red. J. Paradysza. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznań, s. 11-26.

[16] Józefowski T., Rynarzewska-Pietrzak B., (2010), Ocena możliwości wykorzystania rejestru PESEL w spisie ludności, [w:] „Pomiar i informacja w gospodarce”. Zeszyt Naukowy nr 149 pod red. E. Gołaty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 67-84.

[17] Klimanek T., Szymkowiak M., (2011), Taksonomiczne aspekty estymacji pośredniej uwzględniającej korelację przestrzenną Taksonomia 18: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 228-235.

[18] Kolari, R., (1980), Cohort mortality in Finland from 1851, In Studies No 57 1980. Central Statistical Office of Finland.

[19] Kordos J., (2004), Niektóre problemy jakości w statystyce małych obszarów, [w:] A. Zeliaś, Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 95-124.

[20] Kordos J., (2005), Some Aspects of Small Area Statistics and Data Quality, “Statistics in Transition”, vol. 7, Number 1, s.102-131

[21] Kordos J., (2006), Impact of different factors on research in small area estimation in Poland, “Statistics in Transition”, Vol. 7 No. 4, s. 863-879.

[22] Kruszka K., (2003), URBAN AUDIT II dla krajów kandydujących do UE. Maszynopis powielony.

[23] Kruszka K., (2010 - red.), Dojazdy do pracy w Polsce, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS dojazdy do pracy w polsce 2010.pdf

[24] Lutz W., (1987), Finnish fertility since 1722, V¨aest¨ontutkimuslaitos (The Population Research Institute), Helsinki.

[25] Markowska M., Strahl D., (2009), Miejsce Polski w europejskiej przestrzeni regionalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

[26] Młodak A., Stachowiak D., (2007), Rola programu URBAN AUDIT w statystyce europejskiej [w:] Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie, Pod red. J. Paradysza, Internetowa Oficyna Wydawnicza, Centrum Statystyki Regionalnej Poznań, s. 22-42.

[27] Nowicki W., (1995), Pieniądze wrzucone w Poltax, Computerworld Polska, Wydanie: 16/1995, 17 kwietnia 1995.

[28] Paradysz J., (1990), Reprodukcja ludności w Polsce, Studium metodologiczno-poznawcze. Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.

[29] Paradysz J., (2005), Audyt miejski, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Pod red. A. Zeliasia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 205-214.

[30] Paradysz J., (2008), Kryteria dobroci estymacji dla małych obszarów, [w:] Statystyka społeczna – dokonania, szanse, perspektywy. Pod red. K. Jakóbika. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 57, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 74-84.

[31] Paradysz J., (2010), Konieczność estymacji pośredniej w spisach powszechnych, [w:] „Pomiar i informacja w gospodarce”. Zeszyt Naukowy nr 149 pod red. E. Gołaty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 45-66.

[32] Paradysz J., (2011), Apologia demografii, czyli istnienie demografii bez ludności, Wiadomości Statystyczne, Nr 2 (597), Luty 2011 s. 27-36.

[33] Paradysz J., Paradysz K., (2011), Benchmarking w statystyce małych obszarów. „Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowanie” pod red. K. Jajugi i M. Walesiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 86-93.

[34] Paradysz J., Paradysz K., (2012), Obszary bezrobocia w Polsce - problem benchmarkowy. „Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowanie” pod red. K. Jajugi i M. Walesiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. S¨arndal C-E., Lundstr¨om S., (2005), Estimation in surveys with nonresponse. John Wiley and Sons, Chichester.

[35] Schulte Nordholt E., (2009), Data Integration Activities on the Way to the Dutch Virtual Census of 2011. Proceedings of MSP2009 Modernisation of Statistics Production http://www.scb.se/Grupp/Produkter Tjanster/Kurser/ModernisationWorkshop/final papers/G 2 registers Nordholt final.pdf

[36] SS, (2010), Cohort mortality in Sweden. Mortality statistics since 1861. Demographic reports 2010:1, Statistics Sweden.

[37] Stachowiak D., Stawikowska M., (2009), Sytuacja demograficzna w miastach europejskich na podstawie programu Audyt miast 2006, Wiadomości Statystyczne, nr 5, s. 87-93.

[38] Strahl D., (2003), Benchmarking w badaniach regionalnych. W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, pod red. A. Zeliasia, Akademia Ekonomiczna, Kraków, s. 127-141.

[39] Szymkowiak M., (2008), Testowanie estymatorów kalibracyjnych dla małych obszarów w oparciu o dane z NSP’2002 oraz z bieżących badań reprezentacyjnych budżetów gospodarstw domowych 2002. Raport z badań, GUS-US Poznań

[40] Szymkowiak M., (2009), Imputacja i kalibracja – nowe możliwości estymacji w badaniach statystycznych z brakami odpowiedzi, [w:] Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych. Zeszyt Naukowy nr 116 pod red. J. Paradysza. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 90-105.

[41] Szymkowiak M., (2009a), Testowanie własności estymatorów kalibracyjnych dla małych obszarów na podstawie danych z NSP 2002, [w:] „Metody i źródła pozyskiwania informacji w statystyce publicznej”. Zeszyt Naukowy nr 128 pod red. E. Gołaty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 46-64.

[42] Szymkowiak M., (2010), Konstrukcja estymatorów kalibracyjnych wartości globalnej z uwzględnieniem wektora zmiennych instrumentalnych, [w:] „Pomiar i informacja w gospodarce”. Zeszyt Naukowy nr 149 pod red. E. Gołaty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 122-144.

[43] US, (1975), Childspacing and current fertility, Washington: US Department of Commerce. Bureau of the Census, 1970 Census of Population.

[44] Walburg, (2007), Rejestry administracyjne w statystyce publicznej, [w:] Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie, Pod red. J. Paradysza, Internetowa Oficyna Wydawnicza, Centrum Statystyki Regionalnej Poznań, s. 226-238.

[45] Walesiak M., (2011), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

[46] Wallgren A., Wallgren B., (2007), Register Based Statistics: Administrative Data for Statistical Purposes. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.

[47] Vallin J., Mesl´e F., (2012), Tables de mortalit´e franc¸aises 1806-1997 et projections jusqu’ en 2102. Contenu du CD-Rom. http://www.ined.fr/cdrom vallin mesle/contenu.htm (Odczytane w dniu 5 lipca 2012).

[48] Żądło, T., (2008), Elementy Statystyki Małych Obszarów z Programem R, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice.

[49] Żądło T., (2011), On some calibration estimators of subpopulation total for longitudinal data, Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis (ed. B. Suchecki), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 252, 191-204.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0