Łukasz Wawrowski
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

Poverty is very complex phenomenon. Limitation of this disadvantageous phenomenon is main goal of World Bank now. Nevertheless, to realize this mission methods of identification the poor are necessary. Indicates describing poverty are provide at very general level. Getting more detailed information is possible thanks to applied small area estimation (SAE). It is the set of methods which allow estimation of parameters at small sample size with usage of all available information sources.
The main goal of this article is attempt to estimate at-risk-of-poverty rate at districts in Great Poland using chosen methods of SAE. These measure will calculation based on statistics data describing life level of households in Poland provided by Central Statistical Office. That estimation give comprehensive information at local level about poverty.

KEYWORDS

estimation, small sample, small area estimation, poverty

REFERENCES

[1] D’Aló M., Di Consiglio L., Falorsi S., Solari F., (2012), Small Area Estimation, Course on Small Area Estimation, ESSnet Project on SAE.

[2] Dehnel G., (2003), Statystyka Małych Obszarów jako narzędzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

[3] Drewnowski J., (1977), Poverty: Its Meaning and Measurement, Development and Change, no. 8, s. 183-208.

[4] GUS, (2010), Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia – EU-SILC 2008, Warszawa.

[5] GUS, (2011a), Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., Warszawa.

[6] GUS, (2011b), Ubóstwo w Polsce w 2010 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych), Warszawa.

[7] Hungry Notes, (2012), 2012 World Hunger and Poverty Facts and Statistics, http:// www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm [dostęp: 9.04.2012].

[8] Kaplan, M., Makoka, D., (2005), Poverty and Vulnerability, Uniwersytet w Bonn, http://www.zef.de/fileadmin/downloads/forum/docprog/Termpapers/2005 2b Kaplan Makoka.pdf [dostęp: 22.06.2012].

[9] MPiPS, (2006), Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe, Warszawa.

[10] Panek T., Szulc A. (red.), (2004), Statystyka społeczna: wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

[11] Panek T., (2009), Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ Ubostwo i nierownosci-dylematy pomiaru.pdf [dostęp: 08.03.2012].

[12] Panek T., (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

[13] Sen A., (1997), On Economic Inequality, Oxford University Press, Oxford.

[14] UN, (2000), United Nations Millennium Declaration, http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf [dostęp: 5.09.2012].

[15] Żądło T., (2008), Elementy statystyki małych obszarów z programem R, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0