Andrzej Geise
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

In recent years, more and more in the economic analysis are used panel models. The consideration of the paper are focused on investigation of spatiotemporal modeling of production in Poland. The main goal of the study is to verify the hypothesis of econometric internal heterogeneity of the SME sector. It is possible due to analysis the elasticity coefficients of the Cobb-Douglas production model and the factor of marginal productivity in linear production model.

KEYWORDS

SME sector, Cobb-Douglas production model, fixed effects estimator, random effects estimator

REFERENCES

[1] Baltagi B. H., (2005), Econometric Analysis of Panel Data (3rd ed.), John Wiley & Sons Ltd, Londyn.

[2] Dańska-Borsiak B., (2011), Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

[3] Dominiak P., (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.

[4] Greene W. H., (2003), Econometric Analysis (5th ed.), Macmillan Publishing Company, New Jersey.

[5] Johnston J., DiNardo J., (1997), Econometric Methods (4th ed.), Wydawnictwo Uniwersity of Southern California, California.

[6] Kufel T., (2011), Ekonometria. Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem program Gretl, PWN, Warszawa.

[7] Kukuła K. (red.), (2009), Wprowadzenie do ekonometrii, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

[8] Maddala G. S., (2008), Ekonometria, PWN, Warszawa.

[9] Osińska M., (2007), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo “Dom Organizatora”, Toruń.

[10] Owusu-Gyapong A., (1986), Alternative Estimating Techniques for Panel Data on Strike Activity, The Review of Economics and Statistics, 68 (3), 526–531.

[11] Pawłowski Z., (1976), Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

[12] Piłatowska M., (2003), Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych Studium metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

[13] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2004, Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).

[14] Wooldridge J., (2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press, Londyn.

[15] Verbeek M., (2004), A Guide to Modern Econometrics (2nd ed.), Wydawinctwo John Wiley & Sons Ltd, Londyn.

[16] Zastempowski M., (2010), Uwarunkowanie budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0