Alina Jędrzejczak
ARTICLE

(Polish) PDF

REFERENCES

Domański Cz., (1979), Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa

Domański Cz., (2000), Testy statystyczne, Warszawa.

Domański Cz., Pruska K., (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.

Domański Cz., Parys D., (2007), Statystyczne metody wnioskowania wielokrotnego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Domański Cz., Pekasiewicz D., Baszczyńska A., Witaszczyk A. (2014), Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Jędrzejczak A., Kowaleski J. T., (2013), Profesor Czesław Domański- życiorys naukowy, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 280, 5-33.

Back to top
Copyright © 2019 Statistics Poland