Dominika Bogusz , Mariusz Górajski , Magdalena Ulrichs
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

In this paper, we use the model of Polish economy to examine the two most common strategies of the optimal monetary policy. In the first strategy it is assumed that the central bank implements a strategy of strict inflation targeting, according to the second strategy bank follows a flexible inflation targeting by using both: the inflation targeting and stabilizing the real economy. For both optimal strategies and for the empirical VAR model in finite decision-making horizons the optimal trajectories and impulse reaction functions are determined. Moreover it is examined how the decision-making horizon influences the optimal decisions.

KEYWORDS

Optimal monetary policy, SVAR model, strict inflation targeting, flexible inflation targeting

REFERENCES

Akram Q. F., (2010), What Horizon for Targeting Inflation?, Empirical Economics, 39 (3), 675–702.

Ball L., (1999), Efficient Rules for Monetary Policy, International Finance, 2 (1), 63–83.

Baranowski P., (2011), Reguła polityki pieniężnej dla Polski – porównanie wyników różnych specyfikacji, Oeconomia Copernicana, 3, 7–31.

Baranowski P., (2014), Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Batini N., Haldane A., (1999), Forward-looking Rules for Monetary Policy, Monetary policy rules, 157–202, University of Chicago Press.

Batini N., Nelson E., (2001), Optimal Horizons for Inflation Targeting, Journal of Economic Dynamics and Control, 25 (6), 891–910.

Bernanke B. S., Blinder A. S., (1992), The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission, The American Economic Review, 82 (4), 901–921.

Bogusz D., Górajski M., Ulrichs M., (2015), Optymalne strategie polityki pieniężnej dla Polski uwzględniające wrażliwość banku na ryzyko nieosiągnięcia założonego celu, Materiały i Studia, 317, Narodowy Bank Polski.

Brzoza-Brzezina M., (2011), Polska polityka pieniężna, Wydawnictwo CH Beck.

Clarida R., Gali J., Gertler M., (1998), Monetary Policy Rules in Practice: Some International Evidence, European Economic Review, 42 (6), 1033–1067.

Clarida R., Gali J., Gertler M., (2000), Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory, Quarterly Journal of Economics, 115 (1), 147–180.

De Masi M. P., (1997), IMF Estimates of Potential Output: Theory and Practice, IMF Working paper, 177.

Demchuk O., Łyziak T., Przystupa J., Sznajderska A., Wróbel E., (2012), Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku? Materiały i Studia, 270, Narodowy Bank Polski.

Égert B., MacDonald, R., (2009), Monetary Transmission Mechanism in Central and Eastern Europe: Surveying the Surveyable, Journal of Economic Surveys, 23 (2), 277–327.

Gali J., (2009), Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework, Princeton University Press.

Gibbs D., (1995), Potential Output: Concepts and Measurement, Labour Market Bulletin, 1, 72–115.

Judd J. P., Rudebusch G. D., (1998), Taylor’s Rule and the FED: 1970-1997, Economic Review-Federal Reserve Bank of San Francisco, 3, 3–16.

Kapuściński M., Łyziak T., Przystupa J., Stanisławska E., Sznajderska A., Wróbel E., (2014), Mechanizm transmisji polityki pienienej w Polsce. Co wiemy w 2013 roku? Materiały i Studia, 306, Narodowy Bank Polski.

Kłos B., Kokoszczyński R., Łyziak T., Przystupa J., Wróbel E., (2004), Modele strukturalne w prognozowaniu inflacji w Narodowym Banku Polskim, Materiały i Studia, 180, Narodowy Bank Polski.

McCallum B. T., (1999), Issues in the Design of Monetary Policy Rules, Handbook of Macroeconomics, 1, 1483–1530.

McCallum B. T., Nelson, E., (2000), Timeless Perspectives vs. Discretionary Monetary Policy in Forwardlooking Models, National Bureau of Economic Research, 7915.

Mehra Y. P., (1999), A Forward-looking Monetary Policy Reaction Function, Economic Quarterly – Federal Reserve Bank of Richmond, 85, 33–54.

Milo W., Bogusz D., Górajski M., Ulrichs M., (2013), Notes on Some Optimal Monetary Policy Rules: the Case of Poland, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Financial Markets and Macroprudential Policy, 295, 59–77.

Orphanides A., Wilcox, D. W., (2002), The Opportunistic Approach to Disinflation, International Finance, 5 (1), 47–71.

Polito V., Wickens M., (2012), Optimal Monetary Policy Using an Unrestricted VAR, Journal of Applied Econometrics, 27 (4), 525–553.

Postek Ł., (2011), Nieliniowy model mechanizmu transmisji monetarnej w Polsce w latach 1999–2009. Podejście Empiryczne, Materiały i Studia, 253, Narodowy Bank Polski.

Przybylska-Kapuścińska W., (2006), Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w nowych krajach członkowskich unii europejskiej, Bank i Kredyt, 4, Dodatek Bankowość centralna od A do Z, 1–31.

Rotemberg J. J., Woodford M., (1998), An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy: Expanded Version, National Bureau of Economic Research, 233.

Rudebusch G., Svensson L. E., (1999), Policy Rules for Inflation Targeting, w: Monetary Policy Rules, University of Chicago Press, 203–262.

Sack B., (2000), Does the FED Act Gradually? A VAR Analysis, Journal of Monetary Economics, 46 (1), 229–256.

Sack B., Wieland V., (2000), Interest-rate Smoothing and Optimal Monetary Policy: a Review of Recent Empirical Evidence, Journal of Economics and Business, 52 (1), 205–228.

Sims C. A., (1992), Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The Effects of Monetary Policy, European Economic Review, 36 (5), 975–1000.

Sławiński A., (2011), Polityka pieniena, Wydawnictwo CH Beck.

Smets F., (2003), Maintaining Price Stability: How Long is the Medium Term? Journal of Monetary Economics, 50 (6),1293–1309.

Svensson L. E., (1999), Inflation Targeting as a Monetary Policy Rule, Journal of Monetary Economics, 43 (3), 607–654.

Svensson L. E., (2000), Open-Economy Inflation Targeting, Journal of International Economics, 50 (1), 155–183.

Taylor J. B., (1993), Discretion versus Policy Rules in Practice. Carnegie-Rochester Vonference Series on Public Policy, Elsevier, 39, 195–214.

Taylor, J. B., (1999), A Historical Analysis of Monetary Policy Rules, Monetary Policy Rules, 319–348, University of Chicago Press.

Urbańska A., (2002), Polityka monetarna: wspóczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski, Materiały i Studia, 148, Narodowy Bank Polski.

Whittle P., (1996), Optimal control: Basics and Beyond, John Wiley & Sons.

Woodford M., (1999), Optimal Monetary Policy Inertia, The Manchester School, 67 (1), 1–35.

Woodford M., (2003), Interest and Prices, Princeton University.

Zabczyk J., (1996), Chance and Decision, Stochastic Control in Discrete Time, Quaderni, Scuola Normale Superiore, Pisa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0