Czesław Domański
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The article is a characteristic of the development of statistics with emphasis on the contribution made by Polish statisticians. The origins of Polish statistics go back to 17th century when the king’s secretary worked out a formula of presenting crop estimates and published his findings. These and other works are presented in the chapter devoted to the achievements of Polish statisticians before founding International Statistical Institutes. In the following chapters the achievements of international statistical congresses are presented starting from the Brussels Congress in 1853 and ending with the World Statistics Congress in 2015.
This article presents only some of the works of Polish statisticians made for the part of the International Statistical Institute. It seems that there is a necessity for presenting the works of Polish statisticians in the most important statistical institute more thoroughly, because it is our duty to foster their achievements.

KEYWORDS

Polish statistics, statistical congresses, censuse, statistical data collection, International Statistical Institute

REFERENCES

Berger J., (1992), Powstanie i pierwsze lata działalności Polskiego Towarzystwo Statystycznego, Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912-1992, Warszawa, PTS.

Domański Cz., (2011), Setna rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wiadomości Statystyczne, 9, 1–10.

Nixon J. W., (1960), A History of the International Statistical Institute, 1885–1960, The Hague, International Statistical Institute.

Kleczyński J., (1885), Międzynarodowy Instytut Statystyczny, Przegląd Polski, 78, 354–371.

Pociecha J., (2011), Powstanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Krakowie. Juliusz Leo – pierwszy prezes Towarzystwa, Wiadomości Statystyczne, 10, 1–9.

Romanowicz T., (1877), Międzynarodowy Kongres Statystyczny w Peszcie, Ateneum, tom I, 328–356.

Zahn F., (1934), 50 Années de 1. Institut International de Statistique, Munich.

Zając K., (2004), 90-lecie Polskiego Towarzystwa Statystycznego – historia, osiągnięcia i perspektywy, w: Zeliaś A., (red.), Tradycje i obecne zagadnienia statystyki w Polsce – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 33–61.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0