Paulina Malaczewska
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

We present theoretical model of shadow economy. The model includes not only economic factors, such as tax burden or fines for unregistered activity, but also legal and organizational background factors, such as level of bureaucracy (corruption), quality of public sector services and institutions, or tax morale. In the proposed model shadow economy arises as a result of interactions between economic entities – government and households. The Nash Equilibrium level of shadow economy is derived and comparative statics analysis is presented.

KEYWORDS

shadow economy, tax burden, institutions, tax morale, corruption, bureaucracy, comparative statics, Nash equilibrium

REFERENCES

Amaral P. S., Quintin E., (2006), A Competitive Model of the Informal Sector, Journal of Monetary Economics, 53 (7), 1541–1553.

Aruoba B., (2009), Informal Sector, Government Policy and Institutions, in 2010 Meeting Papers, No. 324, Society for Economic Dynamics (working paper).

Beloded O., (2005), Shadow Economy of Ukraine: the Case of Financial Constraints (Doctoral dissertation, Economics Education and Research Consortium).

Bilotkach V., (2006), A Tax Evasion – Bribery Game: Experimental Evidence from Ukraine, European Journal of Comparative Economics, 3, 31–49.

Buehn A., Dell’Anno R., Schneider F., (2012), Fiscal Illusion and the Shadow Economy: Two Sides of the Same Coin?, Working Paper, 39944.

Choi J. P., Thum M., (2005), Corruption and the Shadow Economy, International Economic Review, 46 (3), 817–836.

Cichocki S., (2009), Shadow Economy and Its Relations with Tax System and State Budget in Poland, Ekonomia, 24, 94–111.

Cichocki S., Tyrowicz J., (2011), Determinanty zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce w okresach wysokiej i niskiej koniunktury gospodarczej, Gospodarka Narodowa, 3, 1–27.

Dreher A., Schneider F., (2010), Corruption and the Shadow Economy: An Empirical Analysis, Public Choice, 144 (1), 215–238.

Friedman E., Johnson S., Kaufmann D., Zoido-Lobaton P., (2000), Dodging the Grabbing Hand: the Determinants of Unofficial Activity in 69 Countries, Journal of Public Economics, 76 (3), 459–493.

Giza-Poleszczuk A., (2009), Jak zmierzyć zjawisko pracy nierejestrowanej?, Polityka Społeczna, (10), 20–23.

Gołębiowski G., (2007), Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej, Współczesna Ekonomia, 1 (1), 17–28.

Heinemann F., Schneider F., (2011), Religion and the Shadow Economy, ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper, 11-038.

Ihrig J., Moe K. S., (2004), Lurking in the Shadows: The Informal Sector and Government Policy, Journal of Development Economics, 73 (2), 541–557.

Jędrzejowicz P., (1995), Problem określenia polityki skarbowej wobec zjawiska nierejestrowanych dochodów z pracy, w: Grabowski M., (red.), Szara strefa w transformacji gospodarki, Gdańsk, 19–38.

Johnson S., Kaufmann D., Shleifer A., (1997), The Unofficial Economy in Transition, Brookings Papers on Economic Activity, 159–239.

Kabaj M., (2009), Praca nierejestrowana we współczesnej literaturze ekonomicznej, Polityka Społeczna, (10), 3–10.

Kneebone R. D., McKenzie K. J., (2001), Electoral and Partisan Cycles in Fiscal Policy: An Examination of Canadian Provinces, International Tax and Public Finance, 8 (5–6), 753–774.

Kraciuk J., (2013), Szara strefa w Europie, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 13 (1).

Malaczewska P., (2014), Analiza zjawiska szarej strefy jako gry niekooperacyjnej, w: Jurek W., (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Rozważania ogólne. Modele, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 84–96.

Mróz B., (2002), Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym, Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa, 509.

Orsi R., Raggi D., Turino F., (2014), Size, Tend, and Policy Implications of the Underground Economy, Review of Economic Dynamics, 17 (3), 417–436.

Raczkowski K., Schneider F., (2013), Sfera nieoficjalna w gospodarce, Infos, nr 21 (158), Biuro Analiz Sejmowych.

Rosser J. B., Rosser M. V., Ahmed E., (2000), Income Inequality and the Informal Economy in Transition Economies, Journal of Comparative Economics, 28 (1), 156–171.

Salahodjaev R., (2015), Intelligence and Shadow Economy: A Cross-country Empirical Assessment, Intelligence, 49, 129–133.

Schneider F., Enste D., (2000), Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences, Journal of Economic Literature, 38 (1), 77–114.

Schneider F., Williams C., (2013), The Shadow Economy, The Institute of Economic Affairs, London.

Tokarski T., (2011), Ekonomia matematyczna: modele mikroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Varian H. R., (2005), Mikroekonomia: kurs średni – ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Walewski M., (2009), Zatrudnienie nierejestrowane od strony pracowników, Polityka Społeczna, (10), 8–11.

Wdrożenie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) do polskich rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne, Notatka informacyjna, GUS, Warszawa, 2014, 12–13.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0