Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

Transformation into [0;1] interval combined with changing destimulants into stimulants is the most popular method for standardizing variables used in linear ordering of multidimentional objects. Minimum and maximum values are used as reference points. Outliers and very skewed distributions result in artificial weighing of variables, imposing higher relative importance of the variable with positive skewness and lower with negative skewness. A new linear ordering procedure is proposed to overcome this problem. Ranking positions are identified one at a time, and assigned object is then eliminated from the lot. Such iterative procedure needs a new method for obtaining composite indicators, and it is also proposed in the paper.

KEYWORDS

linear ordering, composite indicators

REFERENCES

Grabiński T., (1985), Metody określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 213, 35–63.

Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15 (4), 307–326.

Nardo M., Saisana M., Saltelli A., Tarantola S., Hoffman A., Giovannini E., (2005), Handbook on Constructing Composite Indicators, OECD Statistics Working Papers, 2005/03.

Ranking szkół wyższych Perspektywy 2015, http://www.perspektywy.pl/RSW2015/.

Sen A., (2000), A Decade of Human Development, Journal of Human Development, 1 (1), 17–23.

Sokołowski A., Sobolewski M., (2016), O niewłaściwym wykorzystaniu współczynnika zmienności, XXXV Konferencja Naukowa Multivariate Statistical Analysis (MSA 2016), książka streszczeń.

ul Haq M., (2003), The Birth of the Human Development Index, w: Fukuda-Parr S., Shiva Kuma A. K., (red.), Readings in Human Development, Oxford University Press, Oxford, 127–137.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0