Maciej Ryczkowski , Paweł Stopiński
ARTICLE

(English) PDF

ABSTRACT

The aim of the article is to delineate Labour Market Areas (LMAs) in Poland with the use of the European version of the Travel to Work Areas (EU-TTWA) methodology that was developed under Eurostat auspices. We received over 300 areas that consist of LAU-2 units (gminas) – the smallest administrative regions in Poland. We discuss Poland-specific results and problems. We compare numbers of LMAs in countries with EU-TTWA-delineated LMAs in relation to population density, total population and area. We propose the taxonomic rank method to select the parameter values for the EU-TTWA algorithm. LMAs may deliver useful spatial information, although one needs to account for their heterogeneity.

KEYWORDS

functional regions, labour market areas, travel to work, commuting

REFERENCES

Balcerzak A. P., (2016), Multiple-Criteria Evaluation of Quality of Human Capital in the European Union Countries, Economics and Sociology, 9 (2), 11–26.

Balcerzak A. P., Pietrzak M. B., (2015), Wpływ efektywności instytucji na jakość życia w Unii Europejskiej. Badanie panelowe dla lat 2004–2010, Przegląd Statystyczny, 62 (1), 71–91.

Carlquist T., (2006), Larger Urban Zones in the URBAN AUDIT Programme, in Dziechciarz J., (ed.), 25th SCORUS Conference on Regional and Urban Statistics and Research. Globalization Impact on Regional and Urban Statistics, Publishing House of the Wrocław University of Economics, 30, Wrocław.

Casado-Diaz J. M., Coombes M., (2011), The Delineation of 21st Century Local Labour Market Areas: A Critical Review and a Research Agenda, Boletín de la Asociación de Geógrafos Espanoles, 57, 7–32.

Coombes M., (2000), Geographic Information Systems: A Challenge for Statistical Agencies, Research in Official Statistics, 3 (2), 77-87.

Coombes M., Bond S., (2008), Travel-to-Work Areas: the 2007 Review, Office for National Statistics, London.

Coombes M., Office for National Statistics, (2015), Travel to Work Areas, www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/curds/files/RR2015-05.pdf.

European Commission, (2010), Europe 2020, A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth,Brussels, http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010C2020&from=EN.

Eurostat, (1992), Study on Employment Zones, E/LOC/20, Luxembourg.

Eurostat, (2015), Task Force, Harmonised Labour Market Areas, Final Report, https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/Task%20Force%20on%20LMA%20Final%20Report.p df_en.

Franconi L., D’alo M., Ichim D., (2016), Istat Implementation of the Algorithm to Develop Labour Market Areas, https://www.istat.it/en/files/2016/03/Description-of-the-LabourMarketAreasalgorithm. pdf.

Gołata E., (2004), Estymacja bezpośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.

Gruchociak H., (2012), Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce, Przegląd Statystyczny, 2, 277– 297.

Gruchociak H., (2013), Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce na podstawie danych z badania przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 278, 343–350.

Gruchociak H., (2015), Porównanie struktury lokalnych rynków pracy wyznaczonych przy wykorzystaniu różnych metod w Polsce w latach 2006 i 2011, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, 111–119.

Hanssens H., Derudder B., Van Aelst S., Witlox F., (2014), Assessing the Functional Polycentricity of the Mega-City-Region of Central Belgium Based on Advanced Producer Service Transaction Links, Regional Studies, 48 (12), 1939–1953.

Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15 (4), 307–327.

Huber F., (2012), Do Clusters Really Matter for Innovation Practices in Information Technology? Questioning the Significance of Technological Knowledge Spillovers, Journal Of Economic Geography, 12 (1), 107-126.

Ichim D, Franconi L., D'Alo' M., Heuvel G., (2017), LabourMarketAreas: Identification, Tuning, Visualisation and Analysis of Labour Market Areas, https://cran.r-project.org/web/packages/ LabourMarketAreas/index.html.

Istat, (2014), Labour Market Areas, Italian National Institute of Statistics, http://www.istat.it/en/files/2014/12/EN_Labourmarketareas_2011.pdf?title=Labour+Market+Areas+ -+17+Dec+2014+-+Full+text.pdf

Kim H., Chun Y., Kim K., (2015), Delimitation of Functional Regions Using a p-Regions Problem Approach, International Regional Science Review, 38 (3), 235–263.

Klapka P., Halás M., (2016), Conceptualising Patterns of Spatial Flows: Five Decades of Advances in the Definition and Use of Functional Regions, Moravian Geographical Reports, 24 (2), 2–11.

Kropp P., Schwengler B., (2016), Three-Step Method for Delineating Functional Labour Market Regions, Regional Studies, 50 (3), 429-445.

Madrak-Grochowska M., (2016), The Information Infrastructure of Knowledge-Based Economies in the Years 1995–2010, Ekonomia i Prawo, 15 (4), 503-515.

Młodak A., (2008), Metody grupowania w badaniach przepływów ludności, Wiadomości Statystyczne, 53 (9), 28–40.

Młodak A., (2012), Statystyka metropolii polskich – problemy i perspektywy, Studia Regionalne i Lokalne, 2 (48), 20–38.

Newman M. E. J., Girvan, M., (2004), Finding and Evaluating Community Structure in Networks, Physical Review E, 69 (2), 026113.

Nowak E., (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.

OECD, (2002), Redefining Territories The Functional Regions: The Functional Regions, http://www.urbanpro.co/wp-content/uploads/2017/04/Redefining-TerritoriesThefunctionalregions. pdf.

OECD, (2016), Functional Urban Areas In OECD Countries: Poland, https://www.oecd.org/cfe/ regional-policy/functional-urban-areas-all-poland.pdf.

Rakowska J., (2014), Codzienne dojazdy do pracy jako ekonomiczne kryterium rządowych klasyfikacji i delimitacji obszarów (na przykładzie USA i Kanady), Studia Regionalne i Lokalne, 3 (57), 46–59.

Ręklewski M., Ryczkowski M., (2016), The Polish Regional Labour Market Welfare Indicator and Its Links to Other Well-Being Measures, Comparative Economic Research, 19 (3), 113–132.

Śleszyński P., (2013), Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, 85 (2), 173–197.

Śleszyński P., (2014), Delimitation and Typology of Functional Urban Regions in Poland Based on Commuting, 2006, Geographia Polonica, 87 (2), 317–320.

Šnajder L., Bobek V., (2014), Regionalization of Slovenia by Establishing Functional Regions, Our Economy (Nase Gospodarstvo), 60 (1/2), 26-36.

Sojka E., (2013), Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2 (160), 33-43.

Sołtys J., Golędzinowska A., (2017), Integrated Development Plans of the Functional Urban Areas in Pomeranian Region in Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 476, 30–38.

Stimson R., Mitchell W., Flanagan M., Baum S., Tung-Kai S., (2016), Demarcating Functional Economic Regions Across Australia Differentiated By Work Participation Categories, Australasian Journal of Regional Studies, 22 (1), 27-57.

Suchecki B., (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Szafranek E., (2017), Miejskie obszary funkcjonalne a kształtowanie spójności terytorialnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 467, 113-129.

Szczebiot-Knoblauch L., Kisiel R., (2014), Podaż siły roboczej na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce, Oeconomia Copernicana, 5 (1), 97-115. UK Office for National Statistics, (2015), Changes in Travel to Work Areas from 2001 to 2011,webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160106004208/http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171766 _426621.pdf.

United States Department of Agriculture, https://www.ers.usda.gov/data-products/commuting-zonesand- labor-market-areas/.

Wdowicka H., (2016), Analiza sytuacji na lokalnych rynkach pracy w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 426, 235-244.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0