Antoni Smoluk
ARTICLE

(Polish) PDF

REFERENCES

Cicero, M. T. (1913). In M. Antonium oratio Philippica XIV. W: M. T. Cicero, Orationes selectae, C.F.W. Mueller (red.). Lipsiae: Aedibus B.G. Teubneri.

Pol, W. (1919). Pieśń o ziemi naszej. Kraków: Oficyna Gebethnera i Wolfa.

Smoluk, A. (2016). Siedmiu z ekonometrii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Back to top
Copyright © 2019 Statistics Poland