Paweł Dykas https://orcid.org/0000-0002-3317-941X , Tomasz Misiak https://orcid.org/0000-0002-4296-0291 , Tomasz Tokarski https://orcid.org/0000-0002-9551-0892
ARTICLE

(English) PDF

ABSTRACT

The aim of this paper is to present the differentiation of the situation in regional labour markets in Ukraine in the years 2004–2017. The analyses carried out for this purpose concern the diversity and dynamics of macroeconomic variables, such as labour productivity (measured by GDP per worker), wages, and unemployment rates.
Moreover, using panel data from the Statistical Office of Ukraine, the authors estimate the parameters of a set of equations based on increments and levels by means of the system estimator of the generalized Blundell and Bond moments method from 1998. The estimates concern the parameters of equations describing the main determinants of the increase in unemployment rates and wages for the entire Ukrainian economy – both Left- and Right-Bank Ukraine.

KEYWORDS

unemployment rate, labour productivity, wages, Ukrainian economy, labour market

JEL

J01, J31, J64, J69, R23

REFERENCES

Arellano M., Bond S., (1991), Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations, Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968.

Blundell R., Bond S., (1998), Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8.

Bolińska M., Gomółka A., (2018), Determinanty przestrzennego zróżnicowania płac w obwodach Ukrainy Zachodniej w latach 2004–2015, Modern Management Review, 5(3), 31–44. DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.22.

Chugaievska N., Tokarski T., (2018), Wpływ zmian PKB na przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia na Ukrainie, Wiadomości Statystyczne, 3, 50–68. DOI: 10.5604/01.3001.0014.0639.

Chugaievska S., Chugaievska N., Tokarski T., (2017), Analyse statistique de l’impact de l’effet gravitationnel sur la diversification du développement économique de l’Ukraine, Revue Internationale Des Economistes De Langue Française, 2(2), 72–95.

Dykas P., Misiak T., (2014), Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002–2011, Gospodarka Narodowa, 6, 57–80. DOI: 10.33119/GN/100881.

Dykas P., Misiak T., Tokarski T., (2013), Czynniki kształtujące regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2002–2010, Humanities and Social Science, 1, 9–21. DOI: 10.7862/rz.2013.hss.1.

Hrycak J., (2000), Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny współczesnego narodu, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.

Homiak M. A., (2015), Analiz suchasnoho stanu zainiatosti ta bezrobottia v Ukraini, Aktualny problemy philosophi ta sociolohii, 4, 752–756.

Hud B., (2018), Ukraińcy i Polacy na Naddniestrzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Pracownia Wydawnicza, Warszawa.

Jarova L. G., (2015), Analiz rivnia bezrobottia v Ukraini ta napriamki ioho podolannia, Hlobalny ta nacionalny problemy ekonomiki, 4, 424–431.

Konstytucja Ukrainy, www.libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/ukraina.html.

Lysiuk O. S., Kaflevska S. G., (2012), Bezrobottia iak socialno-ekonomichna problema nasielienija Ukrainy. Ekonomichni nauki 4, 48–53.

Paniuk T., (2013), Vykorystannija svitovoho dosvitu dlja vyrishennija problem rynku praci v Ukraini, Ekonomika ta managment, 10, 178–187.

Pustovoit ?. W., (2016), Ukrainska ekonomika: haotichni ta cyklichni kolyvannija dobhostrokovoho trendu zrostannija, Ekonomika i prohnozuvannija, 2, 86–109. DOI: 10.15407 /eip2016.02.083.

Serczyk W. A., (2001), Historia Ukrainy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków.

Steiger D., Stock J., (1997), Instrumental Variables Regression with weak Instruments, Econometrica, 65(3), 557–586. DOI: 10.3386/t0151.

Tokarski T., (2005), Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.

Tokarski T., Chugaievska S., Chugaievska N., (2019), Determinanty przestrzennego zróżnicowania płac na Ukrainie, Wiadomości Statystyczne 5, 17–33. DOI: 10.5604/01.3001.0013.8503.

Trojak M., Tokarski T., (ed.), (2013), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0