Józef Dziechciarz https://orcid.org/0000-0002-5261-0578
ARTICLE

(English) PDF

REFERENCES

Bartosiewicz, S. (2006). Okruchy życia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Bartosiewicz, S. (2007). Ekonometria wrocławska. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Bartosiewicz, S., Ostasiewicz, W. (1997). School of quantitative methods. Argumenta Oeconomica, (1), 73–81. https://www.dbc.wroc.pl/Content/14800/download/

Dudycz, H. (Ed.). (2001). Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Informatyki. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Ostasiewicz, W. (Ed.). (2000). Katedra Statystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1950– 2000. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

UE we Wrocławiu. (2020a). Doktorat honoris causa UEW dla prof. Stanisławy Bartosiewicz. https://youtu.be/UKrT7HsArzk

UE we Wrocławiu. (2020b). Profesor Stanisława Bartosiewicz doktorem honoris causa naszej uczelni. http://www.portal.ue.wroc.pl/nauka/21402/profesor_stanislawa_bartosiewicz_doktorem _honoris_causa_naszej_uczelni.html#.X2HDVIvgqUk

UE we Wrocławiu. (2020c). Profesor Stanisława Bartosiewicz ma 100 lat. http://www.ue.wroc.pl /aktualnosci/21693/profesor_stanislawa_bartosiewicz_ma_100_lat.html#.X2HFrIvgq60

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0