Janusz Leszek Wywiał https://orcid.org/0000-0002-3392-1688
ARTICLE

(English) PDF

REFERENCES

Barczak, A. S. (1981). Profesor Zbigniew Pawłowski – wybitny polski statystyk, uczony i pedagog nie żyje. Wiadomości Statystyczne, 26(10), 1–3.

Barczak, A. S. (1982). Profesor Zbigniew Pawłowski 1930–1981. Przegląd Statystyczny, 29(3/4), 291–294.

Barczak, A. S. (1983). Bibliografia prac profesora Zbigniewa Pawłowskiego. Przegląd Statystyczny, 30(1/2), 139–145.

Barczak, A. S. (2014). Profesor Zbigniew M. Pawłowski – współtwórca polskiej ekonometrii. In K. Jajuga, J. Pociecha, M. Walesiak (Eds.), 50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki: Księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej (pp. 11–17). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Hellwig, A. S. (1981). Moje wspomnienia o Profesorze Zbigniewie Pawłowskim. Wiadomości Statystyczne, 26(10), 4–5.

Kordos, J. (1981). Wspomnienie ze współpracy z profesorem Zbigniewem Pawłowskim w Głównym Urzędzie Statystycznym. Wiadomości Statystyczne, 26(10), 34.

Kwiatkowski, S. (1984). Zbigniew Maria Pawłowski. In S. Kwiatkowski (Ed.), Sylwetki statystyków polskich (pp. 93–94). Łódź: Wojewódzki Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Wywiał, J. L. (Ed.). (2011). Sześćdziesiąt lat Katedry Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wywiał, J. L. (2018). Zbigniew Pawłowski (1930–1981). In M. Krzyśko, W. Adamczewski, J. Berger, E. Gołata, K. Kruszka, B. Łazowska (Eds.), Statystycy polscy. Biogramy (pp. 297–302). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/31/1/1/statystycy_polscy_biogramy.pdf.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0