Nazarii Kukhar https://orcid.org/0000-0003-0329-9215
ARTICLE

(English) PDF

ABSTRACT

The national economy is closely related to the demographic structure of the society. Therefore, in the face of demographic changes, it is necessary to assess the influence of these changes on economic growth. This article presents an estimation of the impact that the future changes in the demographic structure will have on the economic growth of Ukraine, represented by the rate of changes in GDP per capita. The decomposition of GDP per capita and making the components of this decomposition dependent on the demographic structure allowed an empirical analysis, which used a variety of econometric and statistical techniques and was based on a population forecast prepared by the Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. As a result, it was determined that the impact of the changes in the demographic structure on Ukraine’s long-term economic growth will be highly diverse over the studied period (until 2060). However, considering the entire period of the analysis, the negative effects of the changes in the demographic structure on the economy will be counterbalanced by the positive effects of these changes.

KEYWORDS

GDP per capita, demographic determinants of growth, demographic structure, Ukraine

JEL

C53, E17, J11

REFERENCES

Aksonova, I. V. (2012). Statistical Analysis of the Influence of Demographic Processes for Economic Development in Ukraine. Business Inform, (6), 86–89. http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-6_0-pages-86_89.pdf.

Batog, C., Crivelli, E., Ilyina, A., Jakab, Z., Lee, J., Musayev, A., Petrova, I., Scott A., Shabunina, A., Tudyka, A., Xu, X. C., & Zhang, R. (2019). Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe (IMF Departmental Paper No. 19/12). https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/07/11/Demographic-Headwinds-in-Central-and-Eastern-Europe-46992.

Bloom, D. E., Canning, D., & Fink, G. (2010). Implications of population ageing for economic growth. Oxford Review of Economic Policy, 26(4), 583–612. https://doi.org/10.1093/oxrep/grq038.

Bussolo, M., Koettl, J., & Sinnott, E. (2015). Golden Aging: Prospects for Healthy, Active, and Prosperous Aging in Europe and Central Asia. Washington: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22018.

Coleman, D., & Rowthorn, R. (2011). Who’s Afraid of Population Decline? A Critical Examination of Its Consequences. Population and Development Review, 37(s1), 217–248. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2011.00385.x.

Cymbal, O., & Iarosh, O. (2020, May 26). Ukrainskyi rynok pratsi u dzerkali ofitsiinykh ta neofitsiinykh dzherel. https://voxukraine.org/ukrayinskij-rinok-pratsi-u-dzerkali-ofitsijnih-ta-neofitsijnih-dzherel/.

Feyrer, J. (2007). Demographics and productivity. The Review of Economics and Statistics, 89(1), 100–109. https://doi.org/10.1162/rest.89.1.100.

Feyrer, J. (2008). Aggregate Evidence on the Link Between Age Structure and Productivity. Population and Development Review, 34, 78–99. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc /download;jsessionid=259EB4445A187371450AC75976FAD182?doi=10.1.1.303.3713&rep=rep1&type=pdf.

Filipowicz, K., & Tokarski, T. (2016). Zróżnicowanie wydajności pracy w Europie: na podstawie grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego. In A. Nowosad & R. Wisła (Eds.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy (pp. 311–377). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Florczak, W. (2008a). Efektywna podaż pracy a wzrost gospodarczy. Gospodarka Narodowa, 228(11–12), 21–46. https://doi.org/10.33119/GN/101300.

Florczak, W. (2008b). Kapitał ludzki w empirycznych modelach wzrostu. Ekonomista, (2), 169– 200.

Florczak, W. (2011). Produktywność czynników wzrostu PKB. Wiadomości Statystyczne, 56(2), 8–26. https://stat.gov.pl/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/archiwum/.

Florczak, W. (2017). Wpływ starzejącego się społeczeństwa na długookresowy wzrost gospodarczy Polski do roku 2050. Gospodarka Narodowa, 291(5), 73–104. https://doi.org/10.33119/GN/100743.

Florczak, W., & Przybyliński, M. (2016). Zmiany w liczebności i strukturze populacji a rozwój społeczno-ekonomiczny. Studia Ekonomiczne, 3(90), 396–422. https://inepan.pl/wp-content/uploads/2016/08/SE_2016_3_Florczak.pdf.

Florczak, W., Przybyliński, M., Świeczewska, I., Tomaszewicz, Ł., & Trębska, J. (2018). Wybrane zjawiska i procesy wpływające na rozwój polskiej gospodarki w pierwszej połowie XXI wieku. Projekcje na podstawie systemu modeli makroekonomicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/Florczak-i-in._Wybrane-zjawiska-.pdf.

Geyets, V. M. (2011). The consequences of demographic challenges for economic growth in Ukraine. Demography and social economy, (1), 3–23. https://doi.org/10.15407/dse2011.01.

International Labour Organization. (n.d.). ILO Data Explorer [Data sets]. Retrieved February 3, 2021, from https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer9/.

Jong-Won, Y., Jinill, K., & Jungjin, L. (2014). Impact of Demographic Changes on Inflation and the Macroeconomy (IMF Working Paper No. 14/210). https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14210.pdf.

Kudlak, V. (2019). Dynamics of dymographic processes in Ukraine and its impact on national economy. Galician economic journal (Tern.), 4(59), 98–104. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04.098.

Kupets, O. (2014). Labor Market Challenges of an Aging and Shrinking Population in Ukraine. Journal of Comparative Economic Studies, 9, 99–134. http://www.ces.kier.kyoto-u.ac.jp/jces/09_jces_2014/08_Kupets.pdf.

Liu, Y., Xiao, H., & Zhu, S. (2013). Population Aging, Saving Rates and Long-term Economic Growth in China: Based on Dynamic GGE Model. Annual Conference on Global Economic Analysis, Shanghai. https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/res_display.asp?RecordID=4126.

Maksymenko, S. (2009). Fertility, Money Holdings, and Economic Growth: Evidence from Ukraine. Comparative Economic Studies, 51(1), 75–99. https://doi.org/10.1057/ces.2008.45.

Mączyńska, E. (2010). Przełom cywilizacyjny a wzrost gospodarczy. Niedoceniane aspekty demograficzne. In A. Potrykowska & E. Orzełek (Eds.), Biuletyn nr 55 (pp. 18–28). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa. https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_biuletyn55.pdf.

Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. (2014). National Population Projections: Revision. Retrieved February 3, 2021, from https://idss.org.ua/forecasts/nation_pop_proj_en.

Romanukha, O. M. (2016). Social-economic consequences of Ukrainian population ageing. Scientific Bulletin of KSU. Series Economic Sciences, 17(3), 91–94. http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/3/25.pdf.

Rovný, P., Moroz, S., Palkovič, J., & Horská, E. (2021). Impact of Demographic Structure on Economic Development of Ukrainian Coastal Regions. Sustainability, 13(4), 1–19. https://doi.org/10.3390/su13041798.

Stoychik, ?. (2018). Forming the modern labour market: analysis of request and proposal of the working force. Professional Pedagogics, (17), 101–105. https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.101-105.

Vakhitova, G., & Coupe, T. (2013). The Relations between Education and Migration in Ukraine. Budapest: International Labour Organization. http://legacy.iza.org/en/papers/7990_19032014.pdf.

Wasilewska, E., & Pietrych, Ł. (2018). Starzenie się społeczeństwa a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 481–492. http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n4.pdf.

Wößmann, L. (2003). Specifying human capital. Journal of Economic Surveys, 17(3), 239–270. https://doi.org/10.1111/1467-6419.00195.

Zoidze, D. R. (2013). Modern labour market: dismissal of employees as a factor of structural discrepancy between supply and demand. Problems of Economy, (2), 59–65. https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2013-2_0-pages-59_65.pdf.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0